Дом за Възрастни хора "Лилия"

Рехабилитация за възрастни хора чрез Музика

Рехабилитация за Възрастни Хора чрез Музика

Музикотерапия в Дом за Възрастни Хора „Лилия“

Музиката“ е уникално по рода си средство за комуникация между хората. Посредством слушане на музика, ние изпитваме различни по вид емоции – от любов, щастие и ентусиазъм, до тъга, носталгия и самота. „Музиката“ е силно послание и в голяма степен ни дава отговори на много въпроси. В същото време успява да ни накара да преживеем хиляди чувства, без дори да използваме думи.

Независимо от възрастта, хората се свързват и се припознават един с друг посредством музиката, което от своя страна я прави универсален метод на комуникация, без значение езика на който говорим.

Музиката“ сама по себе си ни дава „стойност“ много извън слушането й.

Повечето хора се радват на музика, но може ли всъщност да накара ума да се „движи “? Според д Кимо Лехтон, преподавател в университета в Турку (Финландия) и клиничен музикален терапевт с опит повече от 25 години, това е абсолютно възможно!

Професионалните терапевти използват терапията чрез „музика“ при лечението на възрастни хора с деменция, което значително подобрява състоянието на паметта и себеусещането им.

 Музика и Емоция

Установено е, че при възрастни хора с деменция, използването на музика при тяхното лечение, предизвиква подобряване на паметта им. Също така  и  подобряване на умението да си спомнят, чувстват и усещат.

Според типа деменция, се прилагат различни видове музикална терапия казва д-р Кимо Лехтон. Например, при определени възрастни хора слушането на стари военни песни отключва у тях много спомени, което пък оказва положително влияние на мозъчната дейност и общото им здравословно състояние.

Доказано е, че музиката сама по себе си  има тясна връзка с подсъзнанието и емоциите, които посредством „Рехабилитация за възрастни хора чрез Музика“ се активират.

„За мен музиката е един микрокосмос, който има тясна връзка с чувствата и емоциите ни. к Тези чувства са понякога толкова силни и ярки, че имат смисъл, дори ако пациентите не могат да си спомнят кои са“ – казва д-р Лехтон.

Памет в звука

Музиката“ е начин по който възрастните хора с деменция общуват, както помежду си, така и със света около тях. „Музиката“ е вид интерпретация на личния емоционален свят на възрастния човек.

Слушането на музиката, както дори и създаването й, са начини за подобряване на умствените умения на възрастните хора и общото им физическо състояние.

Чрез „Музикотерапия“ в дом за възрастни хора „Лилия“  се насърчава комуникацията между пациентите, по един весел и забавен начин.

Рехабилитация за възрастни хора чрез Музика е един от най-мощните емоционални начини за стимулиране на мозъка и особено при възрастни хора с деменция. Слушането на музика има силно положително въздействие върху настроението, мисленето и физиологията на възрастните хора, като отключва конкретни спомени.

Емоциите и паметта са тясно свързани. Чрез „музика“ възрастните хора в дом „Лилия“ успяват да върнат спомените си от миналото. Понякога добри или пък понякога лоши. Паметта е сложна система приемаща, съхраняваща, организираща, променяща и възстановяваща огромен обем от информация.


НАЧАЛО

НАЗАД

Дом за Възрастни хора „Лилия“ е регистриран Агенция за социално подпомагане с номер 01596-0001