Дом за Възрастни хора "Лилия"

Предпазване от COVID19

Предпазване от COVID19

Във връзка с приетото извънредно положение на територията на Република България, свързано с предпазване от COVID19, призоваваме близките на всички Възрастни хора в дом „Лилия“ да не планират посещения и свиждания с близките си.

Нека не забравяме, че те са хората, които са ни дали живот и сме израснали пред очите им. Те са полагали грижа, когато ни е било нужно, сега е време и ние да покажем нашата грижа. В случаите, в които се налага да им предоставите медикаменти, консумативи или нещо друго моля носете само заводско опаковани артикули /надписани/ за да се ограничи възможността от заразяване. Предавайте на нашите служители на входа на Дом за възрастни хора „Лилия“. Не забравяйте при контакта с нашите служители да носите предпазна маска и  ръкавици.

Ако дори имате и малко съмнение, че сте преносител на вируса или имате някой от симптомите, а именно температура, суха кашлица, главоболие, отпадналост моля отменете посещението на дома. В случай, че сте изкарали вируса имайте предвид, че трябва да са минали поне двадесет и един дни от заразяването. Трябва да сте сигурен, че не сте преносител и няма да пренесете заразата в Дома за стари хора. Бъдете изключително внимателни, защото по последни проучвания вирусът може да живее върху повърхности седемнадесет дни. Това  налага необходимостта от дезинфекция на предметите, които влизат в дома.

Предпазване от COVID19

Искаме да ви уверим, че Мисията ни е да опазим здравето на възрастните хора. Ние прилагаме всички препоръки на Министерство на здравеопазването и Световната здравна организация за предпазване от COVID19.

Не допускаме посетители и външни лица.

Прилагаме ежедневна дезинфеция на всички повърхности в дома.

Осъществяваме регулярна дезинфекция на всички площи в дома за стари хора.

Ежедневно следим здравния статус на служителите на дом „Лилия“.

Регулярно следим здравословното състоянието на домуващите.

Прилагаме стриктно санитарно-хигиенните изисквания, препоръчани за борба със вируса COVID-19.

Останете си вкъщи!

От името на всички възрастни хора, които домуват в Дом за стари хора „Лилия“ Ви призоваваме да си останете у дома. Така ще съхраните както тяхното здраве така и здравето на всички хора от най уязвимата от вируса група.

Дом за Възрастни хора „Лилия“ е регистриран Агенция за социално подпомагане с номер 01596-0001