Дом за Възрастни хора "Лилия"

Правила при посещение в Дом за стари хора „Лилия“

Във връзка със точка 10 от заповед РД-01.0489/31.08.2020, издадена от Министерство на Здравеопазването на Република България бихме искали да уведомим всички, които планират посещение в Дом за стари хора „Лилия“, че трябва да попълват декларация преди да бъдат допуснати.

В декларацията лицето декларира:

  1. Че не е в контакт със заразно болни;
  2. Че няма признаци на остро респираторно заболяване;
  3. Че ще спазва стриктно въведените противоепидемични мерки на територията на Дом за стари хора „Лилия“

Моля, желаещите да посетят дома предварително да попълват формуляра, за да може да бъде облекчен пропускателния режим в дома. Бланката на декларацията може да бъде свалена от тук: