Дом за Възрастни хора "Лилия"

дом за възрастни хора Лиценз

Придобиване на Лиценз за Предоставяне на Социалната Услуга „Резидентна грижа“

Целева група „Възрастни хора в надтрудоспособна възраст“

Бихме искали да Ви информираме, че на 11.02.2022 г. Дом за Възрастни хора „Лилия“ продоби лиценз, издаден от Агенция за качество на услугите към Министерство на труда и социалната политика. Той доказва още веднъж, че качеството на предлаганата услуга в дома е на високо ниво и гарантира, че са създадени възможно най-добрите условия на възрастните хора в него. Искаме да Ви уверим, че дори и след придобиването на сертификата ние ще полагаме усилия в усъвършенстването на услугата по Грижата за възрастните хора.

За да постигнем тази цел сме изготвили програма за регулярни обучения на нашите служители, която ще доведе до развитието на професионалните им умения при работа с домуващите.